رد کردن لینک ها

شمع های ماساژ با روغن ضروری Essential Oli که بسیار لوکس و با شکوه می باشند، با آب شدن به یک روغن ماساژ گرم و عالی تبدیل می شوند و در چهار رایحه مختلف می باشند. این شمع ها را می توان بصورت جامد به عنوان لوسیون بدن استفاده کرد.

Essential Oil